top of page

Hva er Mindfulness?

Det handler ikke om å bedømme det som skjer. Det handler om hvordan vi møter det som skjer. 
 
Institute forMindfulness-
Based Approaches 
 

,,

Tyrifjorden mot Norefjell. Foto: Inger Helene Nøkleholm

Mindfulness er en dokumentert vei til bedre psykisk og fysisk helse

 

 

Stress er ikke bare å ha det travelt

Alle typer livsvansker stresser kroppen. Stress over tid er helseskadelig. Ca. 70% av alle sykmeldinger i Norge er stressrelatert. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er stress blant de tre største helseproblemene i verden.

 

Fler og fler sier til sin lege: "Jeg er så sliten!" skriver Gisle Roksund, fastlege, spesialist allmenn- og samfunnsmedisin. Han skriver videre: "Per Fugelli har beskrevet Prestasjonssamfunnet. Jeg kan ha lyst til å kalle det Perfeksjonssamfunnet. Vi skal alle være så vellykkede og perfekte. Ikke bare i arbeid, men også hjemme. Vi skal være flinkest, vakrest, sprekest, mest vellykket. Se bare på Facebook hvor en kappes om å gi inntrykk av hvor vellykket en er. Reklamene flommer over av vakre og tynne idealer som spiser den sunneste mat og gjennomfører Birken med den største selvfølgelighet. På jobb forventes ekstraordinær innsats, hjemme venter barn og ektefelle. Vi forstrekker oss. Alle løper, fortere og fortere. Er det underlig at vi blir slitne?"

 

Grubling og bekymring

Stadige grublinger om det som har skjedd og bekymringer for hva som kan komme til å skje, og hva andre tenker om oss, gjør at vi ubevisst blir styrt av disse tankene. Det gjør det vanskelig å konsentrere seg og å respondere hensiktsmessig på det som skjer. Det blir vanskeligere å lære, det blir vanskeligere å huske og det blir vanskeligere å være effektiv.

 

Stress er helseskadelig
Stress over tid kan medføre en rekke fysiske og psykiske plager. En kronisk stress respons med forhøyet adrenalin og kortisol kan være svært uheldig og gir økt risiko for bl.a. å utvikle livsstils-sykdommer.

 

Å ta i mot det som er - slik det er

Det nytter ikke å flykte fra følelser som stresser deg, gjør deg utmattet og ulykkelig. Følelsene er en del av deg, de er viktige, de forteller deg noe.  Med Mindfulnesstrening vil du styrke evnen til å ta i mot det som er - slik det er - på en aksepterende, vennlig og ikke-dømmende måte. Dette gjør det lettere å romme og å håntere hverdagens utfordringer, slik at du bl.a. oppnår indre ro, klart hode og varmt hjerte selv om det stormer rundt deg. 

 

Oppnå bedre konsentrasjon og hukommelse
"Avspent konsentrasjon er det beste utgangspunkt for læring" sier Helle Jensen, dansk psykolog og psykoterapiveileder. Med Mindfulness-trening lærer du teknikker som gjør at du oppnår «fotfeste» og sinnsro, slik at kvaliteten på det du gjør blir bedre og du får unnagjort arbeid raskere.

 

Mange oppdager fordeler med Mindfulness

Flere instanser har oppdaget fordelene av å trene Mindfulness. Det blir mer og mer tatt inn i barnehage, skole, helsevesen, næringsliv, forsvar, m.fl.

 

Mindfulness innehar teknikker som bl.a. trenes gjennom:

Mindful Meditasjon - Mindful Yoga - Mindful Walking - Kropps-scanning - Oppmerksomt nærvær til objekter og aktiviteter - Samt i livet forøvrig.

 

Les mer om Mindfulness her:

Tidsskrift forDen norske Legeforening: http://tidsskriftet.no/article/914335 

Mindfulness kan forbedre alle aspekter av livet ditt

Mindfulness:

Å være bevisst til stede i øyeblikket på en åpen, vennlig, aksepterende, og ikke-dømmende måte. 

 

Mindfulness-trening:

Trening på teknikker som behandler følelser og tanker. F.eks. gjenkjenne når negativ stressfølelse dukker opp og møte den med Mindfulness. Dette gir bl.a. sinnsro, tilstedeværelse, økt konsentrasjon og ytelse.

Stress er tredje største helseproblem i verden
 
 
 
 
 
 

 

 

Foto: Colourbox

 

Verdens helseorganisasjon rangerer stress som det tredje største helseproblemet i verden. 

 

Negativt stress er en utfordring for mange, og langvarig stress kan resultere i utbrenthet, angst, depresjoner og utenforskap. 

 

Langvarige sykmeldinger blant nordmenn øker stadig, og sykdommer som kan relateres til stress utgjør en betydelig andel.

Kilde: Mental Helse

Les mer på Mental Helse.

Vitenskapelige studier av

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

 

MBSR er et kurs-program utviklet av Dr. Jon Kabat-Zinn ved Massachusetts Medical School i USA i 1979. MBSR er støttet av en imponerende mengde vitenskapelig forskning og har spredt seg verden over. MBSR har som mål å redusere stress og øke oppmerksomhet, konsentrasjon og livskvalitet.

 

Etter 8-ukers Mindfulness-kurs MBSR
I forskningsprosjektene er det tatt MR-bilder av hjernen etter gjennomføring av 8 uker MBSR.

MR-bildene viser en fortetting av hjernemassen i relaterte områder for velvære og minsking av tetthet i områder relatert til stress. Dette er med på å forklare bedring av livskvalitet for mange typer fysiske og psykiske lidelser, så vel som bedring i folks dagligliv. 

 

Studier viser at Mindfulness-trening kan føre til:

  • Redusert angst, irritabilitet, tankesurr og depresjon.

  • Bedre hukommelse og konsentrasjon, raskere reaksjonstid og bedre mental og fysisk utholdenhet.

  • Redusert: Blodtrykk, kronisk stress, smerter, samt risiko for hjertesykdom og kreft.

  • Aldringsprosess i kropp og hjerne går langsommere fordi reparasjon og vedlikehold på cellenivå fungerer bedre.

  • Styrket immunsystem med færre infeksjoner og mindre tendens til kroniske betennelsestilstander.

  • Bedre og mer tilfredsstillende personlig forhold, økt evne til empatisk ledelse og at du tar bedre beslutninger for både deg selv og bedriften/familien din.

  • Økt selvfølelse, vitalitet og livskvalitet.

  • Økt evne til å slappe av og bedre søvn og fordøyelse. Å spise med oppmerksomt nærvær kan hjelpe deg til å oppnå og holde normal vekt.

Life is right now

"Mindfulness-pioneren" Jon Kabat-Zinn, PhD, snakker om mindfulness: 

Oppmerksomhetstrening en metode for selv-regulering av helse
Linker om Mindfulness
bottom of page