Har du det vanskelig?

 

Ønsker du å redusere stress og uro i kroppen din? Ønsker du mer glede, indre trygghet og ro? Har du noe som gjør det vanskelig å nå ditt mål?

 

For å hjelpe deg med dette bruker jeg disse tre teknikker:

 

 

Slik kan en coaching-sesjon være

Hver coaching-sesjonen tar ca. 2-2,5 timer. Første gang kartlegges ditt problem/det som begrenser deg. Fokuset ligger på det du ønsker å ha, - ikke på det som har vært eller det du ikke vil ha.

 

 

Coachen hjelper deg til å finne dine gode ressurser

Dette styrker din tro på deg selv og bygger opp din indre selvfølelse slik at du blir i stand til å lage deg det livet du ønsker. 

 

 

En coach gir ikke råd, men løfter fram det beste i deg

Vi finner fram til det som er ekte og sant for deg, det du brenner for, dine verdier. Det er alltid du selv som vet hva som passer best for deg - og dermed er det du selv som sitter med de riktige svarene. 

 

En coach hjelper deg å finne de mål som du gleder deg til å gå mot. Du får påfyll av ressurser og gjør teknikker som styrker deg.

 

 

De viktigste samtalene du har, er de du har med deg selv

Det er nemlig slik at underbevisstheten vår ikke forstår forskjell på det som er sant eller usant. Underbevisstheten tar til seg alt det du velger å tenke/sier om deg selv. Effekten av dette gjør seg utslag i følelser, adferd og evt. sykdom. Så hvorfor ikke velge å si positive ting i stedet?

 

 

Jeg har taushetsplikt.

 

 

For å skape gode resultater er det essensielt at du har et ønske om å skape endringer i ditt liv.

 

Jeg coacher bare personer som ikke bruker beroligende medisiner eller medikamenter mot depresjon. Det sløver hjernen og sansene, og det går ut over resultatene.

Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about, be kind allways. 
Ukjent

Coaching handler om å bevege mennesker til en ønsket tilstand og egen måloppfyllelse.

Coaching/Terapi/Mindfulness

Foto: Inger Helene Nøkleholm

Priser

 

Alle sesjoner inneholder:

  • Mindfulness-læring

  • NLP-coaching og

  • TFT-behandling.


En sesjon varer ca. 2-2,5 time.

Det anbefales å ta minimum 3 sesjoner 

med en sesjon pr. uke.

 

A: En sesjon kr. 1.400,-

 

Pakkepriser:

B: 3 sesjoner - totalt kr. 4.000,-

C: 5 sesjoner - totalt kr. 6.400,-

D: Lifecoaching over 3 mnd - totalt kr. 9.200,-

 

Studenter og uføretrygdede får 20% rabatt.

 

© Livskompetanse - post@livskompetanse.net - www.livskompetanse.net - Mob. 977 57 867 

Nettsiden er produsert av IHN, Grafisk Atelier